Tin tức

Thu cũ đổi mới đồng hồ Julius tại Hà Nội.

Julius Star là dòng sản phẩm mới của đồng hồ Julius với chất lượng vượt trội. Đồng hồ Julius Hàn Quốc mong muốn mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy, Đồng hồ Julius triển khai chương trình “Thu cũ đổi mới” cụ thể như sau:

  1. Quy định thu cũ đổi mới đồng hồ Julius
  • Đổi từ đồng hồ Julius mã JA, JS, JAH, JAL được đổi sang mã JS (Julius Star)
  • Sản phẩm mới là sản phẩm nguyên giá (không phải sản phẩm sale off)
  • Giá đồng hồ mới phải cao hơn giá đồng hồ cũ
  • Đổi 1 đồng hồ cũ lấy 1 đồng hồ mới (không cộng dồn 2 đồng hồ cũ)
  • Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại
  • Không giới hạn số lần đổi

GIÁ ĐỒNG HỒ MỚI MÃ JS – 25% GIÁ ĐỒNG HỒ CŨ = TIỀN KHÁCH THANH TOÁN THÊM

Shop vẫn hỗ trợ thêm

GIÁ ĐỒNG HỒ MỚI MÃ KHÁC – 20% GIÁ ĐỒNG HỒ CŨ = TIỀN KHÁCH THANH TOÁN THÊM